WD 西部数据 Red Pro 3 TB WD3001FFSX up to 16 bay: 3.5-inch SATA 6, 64MB Cache NAS 硬盘

请注意:实际产品会因为批次的不同可能与网站的图片不一致,以收到的实物为准。图片仅供参考。